DSC0798-0

Våra tjänster

För ytterligare information
Kontakta oss gärna

Reservdelslogistik

Reservdelslogistiken ställer stora krav på tillgänglighet, precision och säkerhet i hela leveranskedjan för att våra kunder snabbt skall kunna lösa affärskritiska situationer när produktionssystem krånglar eller upphör att fungera.

Det uppfyller vi bl.a. genom kundanpassade öppettider och tillgänglighet dygnet runt 365 dagar om året, genom vår jourtjänst.

Vi kan bl.a. svara för ordermottagning, validering, orderplanering av jobb till tekniker, reservdelsbetällningar, eskaleringsprocesser samt liknande administrativa tjänster

För våra kunder lagerhåller vi reservdelar såväl centralt som vid strategiskt placerade depåer för att snabbt kunna lösa uppkomna krissituationer.

Vi planerar och koordinerar leveranser och returer av reservdelar till/från servicetekniker samt dito för företag och privatpersoner som valt att utföra service i egen regi.

Returhanteringen inkluderar även ansvar för återvinning och destruktion av uttjänta delar.

Vi levererar över natt till centralt placerade droppställen där teknikern kan hämta delarna tidigt på morgonen eller direkt på plats hos kunden.

Verksamheten stöds av moderna och väl utvecklade logistik- och service management system som är anpassade för EDI-kommunikation med våra intressenter.

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain