DSC1098-0

Våra tjänster

För ytterligare information
Kontakta oss gärna

Distributionslogistik

Hjärtat i all distributionslogistik är lagret. Vi kan ta hand om intransporter till våra lager, sköta packning, plockning, ommärkning, kvalitetskontroll, justering och driftsättning, för att sedan distribuera företagets varor till slutkund just-in-time på det sätt som situationen kräver.

Vi förvandlar dina fasta kostnader till rörliga. Du kan koncentrera dig på att utveckla din kärnaffär och vi tar hand om stödfunktionerna så att dina kunder blir nöjda. Det ger korta ledtider och en mindre kapitalbindning. Den interna administrationen minskar precis som reklamationer, skadefrekvenser och spill. Dessutom stärks säljavdelningen när de kan lova säkra och pålitliga leveranser.

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain