DSC0921-0

Kvalitet

Tydliga mål och ständiga förbättringar genomsyrar TransFargos kvalitetsarbete.

Vi är kända för att inte lova mer än vi kan hålla. Vi åtar oss inte jobb som vi inte kan klara av. Våra kvalitetsmål är höga och konkreta.

Vi arbetar systematiskt med att förkovra oss själva och förbättra våra processer. Fyra gånger per år utför vi en marknadsundersökning. Vi frågar våra kunder vad de tycker om TransFargos service och kvalitet.

TransFargo är en föregångare inom transportbranschen vad gäller tredjepartscertifiering av kvalitetsledningssystem. Så tidigt som i maj 1995 godkändes vårt ledningssystem enligt ISO 9002:1994. Certifikatet har sedan re certifierats hela 7 gånger – senast i slutet av maj 2017. Numera är standarden 9001:2015.

Certifikatet omfattar hela TransFargo’s verksamhet.

PDF
Veritas Certificate Quality.pdf

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain