Vår historik - logistik & spedition

1978 Hans-Gunnar Andersson startar företaget med inriktning på landtransporter till Sydeuropa.

1983 Filialkontoret startas i Stockholm.

1986 Filialkontor öppnas i Göteborg. Englandstrafiken startas.

1986 Dotterbolag i Milano, Italien.

1988 Dotterbolag i Antwerpen, Belgien.

1989 Egenutveckling av TRISS, TransFargo Internationella Speditions System, ett speditionssystem anpassat till kraven för 2000-talet och byggd i den nya tekniken AS 400.

1990 Investering i logistik, nya logistik- och terminalanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Milano.

1991 Landtransport utvecklas med trafiker på Tyskland. TransFargo förvärvar åkeriet Eurotrans med anläggningar i Malmö (Lomma) och Gent.

1992 Egen utveckling av WMS systemet LORDS (Warehouse Management System).

1993 TransFargo startar den första alliansen i Norden, Nordic Chain tillsammans med Nörgaard Spedition i Danmark och Nortrail i Norge och Combitrans i Finland.

1994 Säljs dotterbolagen i Italien och Belgien samt åkeriet Eurotrans som en följd av ny strategi med anledning av EU. Företaget fokuserar på att utveckla en stark position i Norden.

1995 Kvalitetscertifiering av hela företaget enligt ISO 9902 som en av de första inom branschen i Sverige.

1998 Miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen avser hela företaget. Nordic Chain registreras som E.E.I.G., European Economic Interest Grouping.

2001 Flyg och Sjö verksamheten startas.

2002 TransFargo blir partner i Sverige för det Pan Europeiska expressnätverket SystemPlus.

2004 Implementering av TRUST, TransFargo's Utility System, ett nytt logistiksystem anpassat till 3PL och 4PL krav. Nya trafiker utvecklas på Östeuropa.

2004 TransFargo kvalitetssäkras enligt Tullverkets Servicetrappa steg 4.

2005 TransFargo startar Nordic Service Provider AB, tillsammans med 17 serviceteknik bolag. Företaget erbjuder teknisk service och servicelogistik inom data- och elektronikbranschen. Nytt filialkontor öppnas i Örebro.

2006 Den 1 maj ingår TransFargo medlemskap i det Pan Europeiska styckegodsnätverket System Alliance Europé. Nätverket omfattar 50 företag i 24 länder med 172 filialer.

2008. Företaget flyttar till sin nya logistikanläggning i Malmö, utmed yttre ringvägen och Europaväg 6 i Malmö i december. Nordic Chain bolagiseras till ett aktiebolag, AB i oktober. TransFargo är en av fyra delägare. Övriga delägare är Bech-Hansen & Studsgaard A/S, Danmark, Norsk Trailer Express-Nortrail A/S, Norge och Varova Oy, Finland. Företaget säljer sin andel i Nordic Service Provider AB.

2009 TransFargo ingår samarbete med Cargo Line , ett nätverk av 70 medelstora och privatägda speditionsföretag i Europa.
TransFargo AEO-certifieras i mars.

2010 AEO certifikatet uppgraderas till den högsta nivån, AEOF.

2011 TransFargo introducerar ny service inom affärsområdet Landtransport;

- System Plus Premium Heavy – för pall gods med hög densitet
- Premium services för tidsbestämda leveranser, Date (leverans en bestämd dag), Date 8, 10, 12( leverans en bestämd dag före kl. 8, 10 eller 12), Window (leverans en bestämd dag inom ett ”tidsfönster”).

2012 Håkan Siwersson tillträder som VD för TransFargo den 1 april. Han ersätter Hans-Gunnar Andersson, som övergår till styrelsens ordförande i företaget.

Logistikfastigheten i Malmö erhåller Green Building diplom för energieffektiv byggnad.

2013 TransFargo kompletterar sitt produktutbud med paketdistribution i Norden och Baltikum.
Tjänsten omfattar distribution till B2B och B2C kunder.

2014 Re certifiering av företagets verksamhet för kvalitet och miljö enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004.

Logistikanläggningen i Malmö byggs ut med lagerhall för hantering av farligt gods.

2015 TransFargo erhåller tillstånd för lager och transport av livsmedel till logistikverksamheten i Malmö.

 

tfpilstor

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain