Tysk Vägskatt

Införandet av den tyska vägskatten "MAUT" sker den 1 januari 2005.

Det är nu klart att det nya tyska vägavgiftssystemet, Maut, om inget oförutsett inträffar införs den 1 januari 2005. Det fastslog den tyske trafikministern Manfred Stolpe inför den 21 Deutschen Logistik-Kongress i Berlin i förra veckan. Den nu pågående generaltesten av systemet löper planenligt utan större problem.
Det totala behovet av ombordenheter beräknas till 600 000. Enligt Toll Collect, det företag som skall administrera Maut-debiteringen, har 500 000 redan tillverkats, 200 000 levererats och mer än 100 000 installerats. De kontrakterade installations­verkstäderna, 1 500 i Tyskland och 300 i utlandet, har kapacitet att installera 100 000 enheter per månad. Leveranstiden är upp till 8 veckor, varför det nu är angeläget att beställa så snart som möjligt. Kostnaden för installationen av en OBU är 200—400 euro och betalas av användaren. Själva apparaten förblir Toll Collects egendom. Utförlig information på flera språk finns på www.toll-collect.de

Med Mauten blir transportkostnaden genom Tyskland högre, vilket kommer att slå igenom i högre priser. De kostnader som uppstår när Mauten införs är bl.a. kilometeravgift, täckning för tomkörning, administrationskostnader, likviditetskostnader.
Källa: Sv Transportindustriförbundet

Information till våra kunder om Tysk vägskatt för lastbilar

Från och med den 1/10 så utökas mauten till att gälla även lastbilar från 7,5 ton. Tidigare var gränsen 12 ton.

Information om MAUT

PDF
Maut 15.pdf

PDF
MAUT SystemPlus SEK.pdf

PDF
MAUT info.pdf

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain