Österrikisk Vägskatt

Österrikisk vägskatt för lastbilar 1/1-2004

Från och med den 1:e januari 2004 kommer alla lastbilar med en totalvikt över 3,5 ton, att betala österrikisk vägskatt (MAUT) vid körning i Österrike. Direkta och indirekta kostnader som drabbar oss i samband med införandet av vägskatten, kommer vi att vidaredebitera genom ett tillägg på fraktpriserna enigt nedanstående tabeller. Dessa tariffer grundar sig på analyser kopplade till: tomkörning, utlastningsgrad, finansiella- samt administrativa kostnader. Tillägget framgår som en separat post i vår faktura.

Gällande transittrafiken till Italien över Brenner, så påverkas inte prisbilden (gällande kostnad 2003 vs 2004 tar ut varandra)

Mer information om det österrikiska Maut-systemet finns på www.go-maut.at


PDF
AT Road Taxes 2017

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain