Marpol

IMO (International Maritime Organisation) har 2008 beslutat att sänka värdet på den maximalt tillåtna svavelhalten i marina bränslen.

I SECA, svavelkontrollområden (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen), skärps kraven den 1 januari 2015 från en svavelhalt på 1,00 viktprocent i det bränsle som används ombord till att tillåta max 0,10 viktprocent svavel i bränslet. För att kompensera de ökade kostnaderna i samband med denna förändring inför rederierna ett tillägg. Detta tillägg kommer att redovisas som en separat post på TransFargo's fakturor.

Tillägget är rörligt och aktuella värden uppdateras månadsvis och redovisas i nedan tabell.

PDF
Marpol SEK.pdf

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain