Handel och konsumentprodukter (FMCG)

Många av TransFargos kunder återfinns inom segmentet snabbrörliga konsumentprodukter. Konkurrensen inom segmentet ökar snabbt. Den snabbväxande e-handeln har förändrat slutkonsumenternas beteende och man kan idag köpa produkter på den globala marknaden genom ett fåtal klick. Produkter som köps av den slutliga förbrukaren har ofta hög omsättning. Det är därför viktigt med väl fungerande logistik och leveransprecision så att olika distributörer, grossistlager och butiker får snabba och tillförlitliga leveranser enligt avtalad tid.

För våra kunder inom klädindustrin är snabb hantering av logistik och transport av största vikt när nya kollektioner ska ut till butikerna. När en ny kollektion ska lanseras ställs kravet att alla butiker får leverans samma dag. TransFargo hjälper till med packningsprocessen där både sortering, plockning, packning och märkning ingår. En packningsprocess kan innebära att en stor del av den inkommande ordern ska sorteras, packas i EURO-pack, märkas om med butikens streckkod och sorteras efter färg och storlek samt packas efter samma artikelnummer.

Kundfakturering

TransFargo erbjuder fakturering mot slutkund. Vi arbetar antingen i vårt eget WMS-system eller i våra kunders system om så önskas. Genom att låta TransFargo hantera faktureringen minskar din interna administration och du kan koncentrera dig på att utveckla din affär.

 

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain