Kemisk industri

Vid lagring och distribution av kemiska produkter är det ofta högre krav på dokumentation, jämfört med andra produkter. TransFargo säkerställer att full spårbarhet är möjlig på batchnivå. Genom noggrann hantering kan vi kontrollera exakt vilket kolli som levererats till vilken kund. Med stor hänsyn till godsets egenskaper, fraktion och risk lagras farligt gods separat från andra produkter. Detta för att undvika att produkterna förorsakas av exempelvis kontamination, det vill säga förorenas på ett sådant sätt att det inte går att rätta till. För de produkter som benämns som farligt gods, skriver TransFargo ut farligt-gods-dokumentation. Vi erbjuder dokumentation i enlighet med ADR/IMO/RID/IATA. Mer information om vilka produkter som kräver farligt-gods-hantering finns i vår databas över MSD (Material Safety Data sheet).

En del läkemedel innehåller API-aktiva substanser. Det är viktigt att dessa hanteras på rätt sätt. Därför hanterar TransFargo sådana produkter helt avskilt från övrigt gods. För att säkerställa kvalitet och säkerhet arbetar vi i enlighet med HACCP, en internationellt vedertagen arbetsmetod och kvalitetsprogram, Good Distribution Practice (GDP) och Good Manufacturing Practice (GMP).

Vid plockning och packning arbetar vi efter hållbarhetsdatum och utför enklare provtagningar på produkter i IBC-behållare, fat, dunkar och säckar för att kontrollera att batcher fortfarande är aktuella. För att minimera risken att skada produkterna vid provtagning använder vi alltid den skyddsutrustning som krävs.

TransFargo har lång erfarenhet av att hantera transport och logistik av kemiska produkter och vi är noggranna med att följa de krav som finns. Med noggrann hantering och hög leveranssäkerhet, säkerställer vi den kvalitet våra kunder kräver.

 

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain